طرحی نو برای بهتر دیده شدن
www.MechanicalApp.com
MechanicalApp.Com
1396/9/26 20:04:24
آموزش سیستم های اطفا حریق
آموزش اطفا حریق مطابق کد NFPA 13-14-20-24 آموزش نرم افزار طراحی آتش نشانی ELITE طراحی سیستم اعلام و اطفا حریق و تهیه دفترچه محاسبات
1396/9/13 18:09:18
🔴 نحوع عملکرد اسپرینکلر
🔴 اسپرینکلر ✍ نحوه عملكرد اسپرینکلر ❌ هر یک از اسپرینکلر‌های سربسته با استفاده از یک لامپ شیشه‌ای (یا یک ورق فلزی) حساس به حرارت بسته نگهداشته می‌شود. این لامپ شیشه‌ای (ورق فلزی) به درپوش لوله فشار وارد می‌کند و به این ترتیب مانع از خروج آب تا زمانی می‌شود که دمای محیط پیرامون اسپرینکلر به دمای فعالسازی مورد نظر در طراحی اسپرینکلر برسد. ❌ در یک سیستم اسپرینکلر لوله‌ تَر، با افزایش حرارت در اثر آتش سوزی، لامپ شیشه ای اسپرینکلر نصب شده در نزدیکی محل وقوع حادثه، در صورت رسیدن به میزان حرارت از پیش تعیین شده (با توجه به رنگ داخل حباب) شکسته و به شکل مستقل فعال و آب از آن اسپرینکلر خارج می‌شود. ❌در حالت عادی تنها یک یا دو اسپرینکلر نزدیک به محل آتش سوزی عمل خواهند کرد. این موجب می‌شود فشار آب در محل شروع آتش سوزی در بالاترین حد باشد و میزان خسارات وارده به ساختمان در اثر ریزش آب به حداقل برسد. ❌ خسارت ناشی از فعالسازی یک اسپرینکلر کمتر از خسات ناشی از جریان شلنگ آتش‌نشانی است که 5 تا 6 برابر اسپرینکلر آب گسیل می‌کند. 👈 مطالب بیشتر...👇👇 🌐 https://goo.gl/4qc1WG
1395/11/29 22:06:00
استفاده از لوله pex_ a
❌لوله کشی سیستم های اطفاء حریق در کشورهای غربی و امریکا با لوله های pex _ a