یاسر فرجی
اشتراک گذاری کارت ویزیت دیجیتال
appmec.ir/u/62937
اطلاعات تماس
04532525529
04532525529
09141598793
yaserfaraji@yahoo.com
ایران-اردبیل-مشگین شهر
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست