مجید عباس زاده
اشتراک گذاری کارت ویزیت دیجیتال
appmec.ir/u/63079
اطلاعات تماس
05135217237
محدودیت در نمایش
09332085462
majidabbaszadeh1360@gmail.com
مشهد،جاهدشهر،جاهد5،بین بوستان1و3،پلاک74،فنی مهندسی نیک سگال
صفحه کسب و کار مجید عباس زاده
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست
اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست